Kunde eksempler

Fortrolighed:

Vi yder flere former for ydelser med det formål at fremme vores kunders chance for succes. 

Det er en 100 % fortrolig proces. 

Derfor har vi ikke en reference side.
Men vi vil gerne give nogle anonyme eksempler.

En fællesnævner for vores kunder er at de er dygtige og forstår vigtigheden af at fokusere på det de er gode til - kerneforretningen.
De er åbne for input og åbne for at søge hjælp. 
Det er en stor fornøjelse når vi i fællesskab kan realisere en virksomheds potentiale.

Kunde eksempler:

Fremstillings virksomhed - KF17 Økonomichef / ISO manager

En opstartsvirksomhed kontaktede os.

Virksomheden havde opfundet et godt produkt. Næste skridt var driftsfasen – her kom vi ind i billedet.

Manglende likviditet er ofte en udfordring i den første driftsfase – hverken leverandører eller banker er som udgangspunkt interesseret i at give kredit. Med den rette professionelle tilgang øges chancen markant og vi fik en god bankaftale på plads, således at likviditeten til driftsfasen er på plads.

I virksomhedens branche er der et krav om at være ISO certificeret efter ISO 9001 Kvalitet og 14001 Miljø. Derfor er vi i fuld gang med at implementere disse ISO standarder, samt bæredygtighedselementer. Forsikringerne skulle også på plads. Vi fik hurtigt indhentet to tilbud og fik en god aftale med et stort forsikringsselskab.

Når en virksomhed ansætter medarbejdere, er der en del lovgivning virksomheden skal forholde sig til – vi hjælper med at sikre lovoverholdelse i forhold til persondata og arbejdsmiljø m.m.

Vi hjalp også virksomheden med at finde det rette ERP-system, til styring af økonomi, produktion, serienumre, kunder og leverandører m.m.

Sidst men ikke mindst har vi aftalt, at vi hos KF17 varetager virksomhedens bogholderi, økonomistyring, ISO, produktionsstyring samt andre administrative opgaver. Vi er blevet en del af virksomhedens team og varetager nu de administrative roller samt rollerne som Økonomichef og ISO manager.

Det at opstartsvirksomheden havde en erfaren Økonomichef og ISO manager i sit team gjorde især en stor forskel for bankerne – det er meget lettere at få gode aftaler, når man har det rette team. I opstartsfasen deltager vi i teamet med få timer pr. måned – en god løsning med mange fordele og til at betale sig fra.


Arkitekt firma- KF17 Økonomichef og komplet bogholderi

Et anerkendt arkitektfirma kontaktede os for at få sparring.

Vi gennemgik firmaets strategigrundlag og fik udarbejdet en forretningsplan med vækst ambitioner.

Vækst ambitioner kræver fokus – fokus på kerneforretningen.

Som i mange andre mindre virksomheder varetog ejeren også mange administrative opgaver. Den tid, der blev brugt herpå, gik tabt fra kerneforretningen.

Det har vi ændret – KF17 varetager nu de administrative og økonomiske opgaver, således at ejeren fuldt og helt kan fokusere på sine kunder og indtjening.

 

Det er ren win-win situation – for hver time KF17 frigiver ejeren, har ejeren mulighed for at øge sin indtjening!

 

En god fordeling der sikrer det rette fokus og ikke mindst sikrer firmaet en professionel økonomistyring og økonomirapportering.

Vi er på freelancebasis indtrådt i firmaet med rollen som Økonomichef. Vi bidrager direkte i kontakten til revisor, banker, forsikringsselskaber, debitorer m.m.

Bredbånds selskab - KF17 CFO

KF17´s Thomas Dehnfeld er tiltrådt som CFO hos et ambitiøst kommunikationsselskab, som med en unik løsning levere højhastigheds trådløst internet til de områder, hvor der ikke fremføres fiber. Vi er stolte af at være med på denne rejse.

Fremstillings virksomhed - KF17 ISO 9001 og 14001

Vi har hos en ambitiøs fremstillingsvirksomhed implementeret ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø.

Vi indgik en aftale om at vi i 1 halvår af 2021 skulle hjælpe virksomheden med at implementere de to standarder samtidig.
Samtidig implementering i et fælles ledelsessystem der er en optimal løsning, hvor virksomheden får styr på alle procedurer i en effektiv proces.

Det har været en en spændende proces, som vi gennemførte i et tæt samarbejde med virksomhedens medarbejdere og ledelse. Implementeringen skete i et tempo, hvor vi sikrede en god og smidig implementering samtidig med, at der blev plads til læring og udvikling som en naturlig del af processen.

Entreprenør virksomhed - KF17 rådgivning ISO 14001 (miljø)

En stor dansk entreprenør virksomhed kontaktede os.

Trods Corona og generel travlhed har entreprenør virksomheden et stort fokus på miljøforbedringer.
For at dokumentere sit miljøarbejde ønsker virksomheden at implementere et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ISO 14001:2015.

KF17 afholdt en workshop for udvalgte medarbejdere fra virksomheden - det blev til en workshop over Teams - ikke helt det samme som et fysisk møde - men det blev alligevel en succesfuld dag.

Agendaen var:
  • Ledelsessystemets struktur
  • Implementeringsprocessen
  • Dokumentstyring
  • Processer og dokumenter
  • Status på eksisterende dokumenter i forhold til kravene i ISO 14001:2015
  • Sparring omkring den videre proces.

”Everything is possible if you believe…”