ESG nøgletal og målsætninger

KF17 - gør vejen til succes kort og simpel

KF17 ApS - vi hjælper dig i mål med dine ESG nøgletal

ESG er en engelsk forkortelse for: Environmental, Social og Governance.
På dansk: Miljømæssige forhold, Sociale forhold og God selskabsledelse = bæredygtighed.

Både kunder, myndigheder, leverandører, medarbejdere og samfundet generelt forventer, at man fokuserer på bæredygtighed.
Hertil hører kravet om, at man oplyser omverdenen ens ESG nøgletal og målsætninger.

Vi kan hjælpe dig med at opgøre dine ESG nøgletal, samt hjælpe dig med at opstille mål.

Såfremt du ønsker at vi skal hjælpe dig i mål med dine ESG nøgletal, da udfyld spørgeskemaet, ved at skanne QR koden eller klikke på QR koden.
Med et udfyldt spørgeskema har vi grundlag for at udforme et tilbud til dig.
Vi vil kontakte dig og aftale det videre forløb.

Vi arbejder med følgende nøgle tal: (de anbefalede nøgletal fra FSR - danske revisorer)

Miljødata:
 • El
 • Varme
 • Transport - egne og leasede køretøjer

Hvilket resulterer i:
 • CO2 - scope 1: Direkte C02 forbrug
 • CO2 - scope 2: Forbrug hos forsyningsselskaberne

Hertil kommer vand forbrug

Sociale data:
 • Fuldtidsarbejdsstyrke
 • Kønsfordelingen generelt i virksomheden
 • Kønsfordelingen i ledelsen
 • Medarbejdernes omsætningshastighed
 • Lønforskelle mellem køn
 • Sygefravær
 • Fastholdelse af kunder

Ledelsesdata:
 • Bestyrelsens kønsfordeling
 • Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder
 • Lønforskel mellem CEO og medarbejdere

Det er vigtigt, at din virksomhed kommer i gang med at arbejde med ESG nøgletal og en målsætning for de enkelte nøgletal.

Har du kun brug for miljømål og miljødata?

Man kan naturligvis godt starte med opstilling af miljømål og fremskaffelsen af miljødata.

”Everything is possible if you believe…”