Komplet administrations service

KF17 - gør vejen til succes kort og simpel

Vores mål er at give dig ro til at fokusere på det, du er god til.

Vores fokus er kundetilfredshed.  Vores mål er at skabe ro hos kunden - sikre at kunden kan koncentrere sig om sit speciale.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Finansieringsløsninger (bankaftale, investorer o.l.)
 • Kundekrav overholdelse (ISO, bæredygtighed o.l.)
 • Lovgivnings overholdelse (arbejdsmiljø, persondata o.l.)
 • Forsikringer (lovpligtige forsikringer, erhvervsforsikringer)
 • Økonomistyring (budgetter, regnskaber, sparring, bogføring o.l.)
 • ERP styring - valg af det rette system og driften heraf

Vi tilbyder at gå hele vejen for dig!

Lad os være en del af dit team – vi kan gøre en stor forskel for dig. Vi giver dig ro til at fokusere på dine kerne opgaver - samtidig med at vi øger din chance for succes.

Eksempler på bogholderi og administrative opgaver vi udfører:

Basis opgaver:

 • Diverse administration
 • Bogføring
 • Statistikker
 • Indbetalinger
 • Udbetalinger
 • Bankafstemning
 • O.l.

Økonomistyring:

 • Anlægsaktiver og afskrivninger
 • Debitorstyring
 • Kreditorstyrin
 • Økonomi controlling
 • Likviditetsstyring
 • Opstilling af regnskaber
 • Gennemgang af regnskaber
 • Budgetter opstilling og opfølgning
 • Klargøring til årsregnskab

Løn og personale administration:

 • Løn kørsel
 • Løn bogføring
 • Afstemning til e-indkomst
 • Håndtering af kontrakter
 • O.l.

Vi har eget kontor - men kører også meget gerne ud til vores kunder


Kunde eksempel:

En opstartsvirksomhed - med et godt produkt.

Virksomheden havde opfundet et godt produkt. Næste skridt var driftsfasen – her kom vi ind i billedet.

Manglende likviditet er ofte en udfordring i den første driftsfase – hverken leverandører eller banker er som udgangspunkt interesseret i at give kredit. Med den rette professionelle tilgang øges chancen markant og vi fik en god bankaftale på plads, således at likviditeten til driftsfasen er på plads.

I virksomhedens branche er der et krav om at være ISO certificeret efter ISO 9001 Kvalitet og 14001 Miljø. Derfor er vi i fuld gang med at implementere disse ISO standarder, samt bæredygtighedselementer. Forsikringerne skulle også på plads. Vi fik hurtigt indhentet to tilbud og fik en god aftale med et stort forsikringsselskab.

Når en virksomhed ansætter medarbejdere, er der en del lovgivning virksomheden skal forholde sig til – vi hjælper med at sikre lovoverholdelse i forhold til persondata og arbejdsmiljø m.m. 

Vi hjalp også virksomheden med at finde det rette ERP-system, til styring af økonomi, produktion, serienumre, kunder og leverandører m.m. 

Sidst men ikke mindst har vi aftalt, at vi hos KF17 varetager virksomhedens bogholderi, økonomistyring, ISO, produktionsstyring samt andre administrative opgaver. Vi er blevet en del af virksomhedens team og varetager nu de administrative roller samt rollerne som Økonomichef og ISO manager. 

Det at opstartsvirksomheden havde en erfaren Økonomichef og ISO manager i sit team gjorde især en stor forskel for bankerne – det er meget lettere at få gode aftaler, når man har det rette team. I opstartsfasen deltager vi i teamet med få timer pr. måned – en god løsning med mange fordele og til at betale sig fra.

Vi styrker dit team

Med os i dit team står du langt stærkere!

Kontakt os - lad os uforpligtende drøfte mulighederne!

”Everything is possible if you believe…”