Risiko- og mulighedsstyring

KF17 - gør vejen til succes kort og simpel 

Risiko- og mulighedsstyring er en naturlig del af et ISO-ledelsessystem

Uanset om man er ISO certificeret eller ej, bør man arbejde systematisk med risiko- og mulighedsstyring.

Man bliver simpelt hen nød til at udarbejde en liste over potentielle risici og vurdere hvor stor sandsynlighed der er for at noget går galt og hvad konsekvensen kan blive. Samtidig arbejde systematisk med hvilket muligheder der er.

At arbejde med risikostyring kan virke tungt. Men man vil opdage at fokus på risikostyring øger indblikket i virksomhedens kritiske processer. Men vigtigst af alt er, at man får opbygget et beredskab, der minimerer sandsynlighederne for at noget går galt og hvis det sker, bliver konsekvenserne minimeret.

Vi kan bidrage med

  • Foretage en risikovurdering
  • Foretage en mulighedsvurdering
  • Implementering af risikostyring og risikoledelse
  • Assistance til indarbejdelse i ISO-ledelsessystemet (eller andet system / rapportering)
  • Assistere ved udarbejdelsen af beredskabsplaner, evalueringsporcesser o.l.
  • M.m.

”Everything is possible if you believe…”