Strategisk økonomistyring
Når først man har implementeret strategisk ledelse er det et naturlig skridt, at man også gør sin økonomistyring strategisk.

Mange virksomhedsledere er ikke begejstrede for den årlige opgave med budget proces. Den er meget tidskrævende og i sidste ende ikke særlig givende.

Med strategisk økonomistyring, er fokus vend mod om økonomien udvikler sig i overensstemmelse med strategien. Altså et langsigtet fokus, der minimerer risikoen for suboptimeringer i enkelte budget år. Derfor er den årlige budget proces erstattet af rullende budgetter.

Et langsigtet fokus på resultatopgørelsen samt balancens aktiver og passiver.

Mange virksomheder har en god økonomifunktion. Men i en travl hverdag bliver fokus ofte på dagligdagen og det regnskabstekniske.

I større virksomheder har en økonomifunktion i dag typisk en struktur med en CFO og herunder en Regnskabschef eller Økonomichef, som varetager det regnskabs-tekniske sammen med bogholderiet og controllere.

CFO´en er strategisk og analytisk og med stor forretnings- og kommerciel forståelse supporterer virksomhedens CEO til at opnå den ønskede succes.

Disse CFO-kompetencer mangler desværre i mange virksomheder.

Sådan skal det ikke være!!

 Vi kan som rådgiver supportere virksomheden med disse CFO-kompetencer.

Vi kan bidrage med:

  • Et forretningsorienteret / kommercielt fokus
  • Strategisk økonomistyring
  • Sparring til økonomifunktionen og topledelsen
  • Sparring vedr. ERP-systemer / implementering
  • Kontrol af resultatopgørelse og balance
  • Likviditetsstyring
  • Økonomirapportering
  • M.m.

”Everything is possible if you believe…”