Mange strategiplaner bygger på en grov forsimpling af virkeligheden.

En strategi kan lyde: "Vi vil fordoble bundlinjen indenfor 5 år" eller "vi vil være markedsførende indenfor en specifik niche indenfor 5 år".
Det lyder godt og det er også gode mål.
Men kan de stå alene?

Et ønske om en kraftig vækst skal bygges op som en sum af de forskellige byggesten. Virksomhedens strategiplan skal bygges op omkring virksomhedens vision. Planen skal indeholde de rette strategier:
 • Marked (geografi, kundesegmenter, konkurrenter)
 • Produktion (det vi vil sælge uanset om det er varer eller ydelser)
 • Social strategi (hvordan fastholder vi vores medarbejdere)
 • M.fl.

Hos KF17 ApS er vores force at deltage i processen og hjælpe med at kvalificere de strategiske valg.

Der skal udarbejdes en analyse, så vi kan klarlægge muligheder og intentioner og på den baggrund tage de rette strategiske valg.

Valg af strategier er ikke statisk. Det er vigtigt at have f.eks. en 5 års strategiplan. Men det er endnu vigtigere at man er i stand til at korrigere planen, hvis det bliver nødvendigt.

Derfor kræves det at man har alle sanser åbne. 

I den sammenhæng er det en styrke at have adgang til eksterne ressourcer i form af rådgivere, advisory board medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer.

Et godt beredskabssystem øger markant chancen for susses.

For mange virksomheder er deres periode regnskab deres vigtige rapport.

Regnskaber er nødvendige, ingen tvivl om det, men regnskaber er et kig tilbage, hvordan gik det i går.

Med strategisk rapportering er fokus rettet imod hvordan kommer det til at gå i morgen og i overmorgen.

Der skal opbygges et beredskabssystem på tværs af virksomheden der fortæller, hvordan det går i dag og hvordan det kommer til at gå i morgen og i overmorgen.

Et godt beredskabssystem øger markant chancen for realiseringen af den ønskede succes i fremtiden.

I beredskabssystemet skal de strategiske mål indarbejdes. Dette gøres i en årsagsvirknings relation fra medarbejdere – interne processer – kunder og til sidst virksomhedens økonomi.

Når det er på plads, kan man løbende følge om virksomheden er i balance og følger den strategiske retning.

Vi kalder det en moderne rapportering, der ikke blot giver ledelsen en økonomisk status, men samtidig fortæller om virksomhedens temperatur er ok.

Rapporten fremhæver hvor justeringer er nødvendige - hvor vi skal tage fat i dag, for fremtidens skyld.


Vi kan bidrage med:

 • Udarbejdelse af virksomhedens beredskabssystem
 • Rådgivning
 • Analyser
 • Assistere med strategisk kommunikation / information til medarbejdere
 • M.m.

Høj kvalitetsrapportering

Udover strategisk rapportering hjælper vi også gerne med udvikling og vedligeholdelse af andre typer af rapporter, analyser m.m.

Vi kan bidrage med:
 • Månedsregnskaber
 • Salgsrapporter
 • Ad hoc analyser
 • Produktions opfølgning
 • Indkøbs analyser
 • Personale opfølgning
 • m.m.

”Everything is possible if you believe…”