Strategisk virksomheds analyse

Lad os tage temperaturen - er virksomheden i balance

Hvem kunne ikke tænke sig, at døgnet havde flere timer. Den ene dag tager den anden - man får aldrig tilstrækkelig tid til for alvor at tænke over tingene.

 • Hvad siger du til, at vi hjalp dig med at tage temperaturen på din virksomhed? Samt evt. hjælpe dig, hvis temperaturen ikke er, som den burde være.
 • Måske føler du, at det går rigtig godt – og så er alt jo godt – men måske kan vores eksterne øjne se muligheder, der kan få det til at gå endnu bedre.
 • Måske kan du konstatere, at det ikke går godt. Måske kan du ikke selv se, hvordan du skal kunne få vendt en truende krise til succes.

Lad os tage temperaturen. Det kan foregå på flere måder og forløbet skal helt givet tilpasses din specifikke virksomhed og situation.

Et bud på et forløb kunne være denne:


Step 1:

Gennemgang af:
 • Idegrundlag, vision og strategier
 • Markedsposition, herunder konkurrencesituationen
 • Strategiske kunder- og leverandør aftaler
 • Regnskaber og budgetter
 • Interne rapporteringer og interne mål
 • Likviditetsstyringen
 • Risikostyringen
 • Certifikater (ISO m.m.) - herunder om markedet kræver certifikater, som virksomheden har.

Step 2:

Analyse af:
 • Økonomiske "håndtag" - til påvirkning af nøgletal.
 • Interne processer - vurdere status og finde optimeringspotentialer.
 • Overholdelse af myndighedskrav, kundekrav og andre kritiske krav.
 • Risici og muligheder - konsekvenser og sandsynlighed.
 • Strategisk vigtige interessenter - deres indflydelse på fremtidig succes.
 • Arbejdsmiljø - evnen til at skabe trivsel og fastholde nøgle medarbejdere.
 • Kompetencestyringen og organiseringen - er de rette kompetencer til stede og fungere organiseringen.
 • IT og sikkerhed - risiko for driftstab og vurdering af optimeringsmuligheder.

Step 3:

Besøge strategisk vigtige interessenter - kunder, leverandører m.m.Fokus på at vurdere potentielle muligheder og risici i samarbejdet.

Step 4:

Statusrapport - indeholdende konklusioner fra ovenstående steps. samt udkast til handlingsplan.

Step 5:

 • Opdatering af strategiplaner, budget, risikoplan, mulighedsplan, m.m.Udkast til opdateret strategi aftaler med udvalgte kunder og leverandører.
 • Udkast til procesændringer.
 • Oplæg til optimerede rapporteringsmodeller.
 • M.m.
Udarbejdelse af eksekveringsplan.

Step 6:

Godkendelse af opdateret materiale og eksekveringsplan.

Herefter:

Eksekvering
Vi kan bidrage i eksekveringsfasen så længe det giver mening.

”Everything is possible if you believe…”