Bæredygtighed

Hvad vil det betyde for jeres virksomhed?


Vi skal alle arbejde med bæredygtighed, det er blevet et nyt krav som vi alle skal forholde os til.

Som virksomhedsejer skal vi være opmærksom på at vores kunders opmærksomhed på bæredygtighed er stærkt stigende.

Konklusion: De virksomheder der agerer bæredygtigt, vil blive prioriteret af kunderne.

De øgede forventninger og krav til bæredygtighed er en stor risiko for SMV-virksomheder, såfremt der ikke handles nu.

For de dygtige er det samtidig en kæmpe mulighed.


Hos KF17 er vores erfaring at den bedste måde at styre bæredygtighedselementerne er ved at indarbejde dem i virksomhedens ISO-ledelsessystem - det er vi naturligvis klar til at hjælpe dig med.

En bæredygtig strategi

Hos KF17 tror vi ikke på at man kan have en bæredygtighedsstrategi. Vi tror på at strategien skal være bæredygtig.At strategien er bæredygtig betyder også at den fører til de tilsigtede resultater og mål. 
Det være sig f.eks.:Høj medarbejder tilfredshed   
   hvilket medfører:
Overholdelse af de interne processer
   hvilket medfører:
høj kundetilfredshed
   hvilket medfører:
en bæredygtig økonomisk udvikling for virksomheden.

Vores tilgang til bæredygtighed at er vi i vores assistance til vores kunder skal sikre at fokus på bæredygtighed ikke kun er en god filosofi, men en bæredygtig strategisk der medfører en sund udvikling i kundens virksomhed både i relation til processer, miljø, personale, kunder og økonomi.

ESG målsætninger

Banker og investorer har stor fokus på at se en kombination af ESG-data og traditionel finansiel information.

Der arbejdes på at ESG oplysninger bliver en del af en standard årsregnskabs-rapport. I den forbindelse arbejdes der med at udvælge ESG data og sætte dataene på formel således at alle selskaber beregner deres ESG data ens.

I forhold til ekstern finansiering vil det være en fordel allerede nu at beskrive virksomhedens ESG forhold.

ESG data er typisk:

Miljømæssige forhold:

 • CO2 udledning
 • Energieffektivitet
 • Affaldshåndtering
 • Vand- og luftforurening
 • Ressourceforbrug
 • Sociale forhold:

 • Databeskyttelse
 • Arbejdsforhold
 • Produktsikkerhed
 • Diversitet og mangfoldighed
 • Uddannelse og træning
 • God selskabsledelse:

 • Ledelsesforhold
 • Lønstruktur
 • Anti-korruption
 • Aktionærrettigheder
 • Rapportering
 • Hvordan forholder vi os til bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål?

  Med verdensmålene er der sat forventninger til os alle. Vi skal alle forholde os til vores indflydelse på den bæredygtige udvikling.

  Hvorfor er det relevant for din virksomhed?
  Et meget nærliggende svar er, at det godt kan betale sig rent økonomisk. Det at agere bæredygtigt åbner døre - nye kunder - ny omsætning.
  Et andet element er finansiering. Bankerne er begyndt at interessere sig for, hvordan deres kunder forholder sig til verdensmålene.
  Opgaven for alle virksomheder er at forholde sig til FN´s 17 verdensmål.
  Kunsten er at komme godt fra start.
  Udvælge de mest relevante indsatsområder og sikre en god integrering.

  Vi hjælper med at opgøre og styre dine FN17 mål og handlingsplaner.

  CSR - Corporate Social Responsibility

  Virksomheds sociale og samfundsmæssige ansvar er et centralt emne i samfundets dialog om bæredygtighed. Kunsten er at udpege de elementer som er vigtigst for din virksomhed. 


  Herefter skal du udarbejde en CSR politik og hertil hørende mål og handlingsplan.


  Bemærk at der er et tæt sammenspil mellem miljøledelse, FN17´s verdensmål og CSR. Der er udarbejdet en kobling mellem de 7 CSR områder og de 17 FN mål.

  EU´s taksonomiforordning

  Anvendes i høj grad til klassificering af om der er tale om bæredygtig finansiering.
  Det vil sige at såfremt en virksomhed lever op til de 6 klima- og miljømål og udfører en bæredygtig aktivitet så har man væsentlig bedre mulighed for at opnår ekstern finansiering.

  Hvad er en bæredygtig økonomisk aktivitet?

  Forordningen definerer en bæredygtig økonomisk aktivitet ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier (ikke fastlagt endnu).

  C02 beregninger

  Har du styr på din C02 udledning?
  Flere at de store virksomheder er begyndt at kræve C02 data fra deres underleverandører. De store virksomheder skal bruge dataene for at kunne beregne deres samlede C02 udledning inklusiv de produkter de køber fra deres underleverandører.
  Derfor skal alle i gang med at beregne deres C02 aftryk.
  Scope 1 er de direkte udledninger fra de aktiviteter som virksomheden selv kontrollere. Der er er C02 fra egne køretøjer, anlæg til varme- og energiproduktion.
  Scope 2 er indirekte udledninger fra forsyningsvirksomhederne f.eks.  elektricitet og fjernvarme.
  Scope 3 er de indirekte udledninger der stammer fra virksomhedens værdikæde. 

  Hos KF17 er vi klar til at assistere dig med dine C02 beregninger og udarbejdelse af målsætninger.

  ”Everything is possible if you believe…”