Bæredygtighed

Hvad vil det betyde for jeres virksomhed?

I skal i gang med at arbejde med bæredygtighed, især såfremt I er underleverandør til en anden virksomhed.

En anden faktor er, at slutkundernes opmærksomhed på bæredygtighed ligeledes er stærkt stigende.

Konklusion: De virksomheder der agerer bæredygtigt, vil blive prioriteret af kunderne.

De øgede forventninger og krav til bæredygtighed er en stor risiko for SMV-virksomheder.

Men for de dygtige er det samtidig en kæmpe mulighed.


Hos KF17 er vores erfaring at den bedste måde at styre bæredygtighedselementerne er ved at indarbejde dem i virksomhedens miljøledelsessystem - det er vi naturligvis klar til at hjælpe dig med.

Uoverskueligt?

Det der bekymrer os mest er, at de stigende krav kommer med en sneboldeffekt, hvor overholdelse af kravene kan blive en stor udfordring for de virksomheder, som ikke agerer nu.

Det er som i det gamle kinesiske ordsprog om stormvejr:”Nogle bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller”
I dette tilfælde er det 100% sikkert at læhegn ikke er løsningen.

De store virksomheder skal arbejde med bæredygtighed og stille krav til deres underleverandører.

Dette står direkte i FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mange danske og udenlandske virksomheder arbejder intensivt med indførelsen af miljøtiltag og overholdelsen af FN´s verdensmål.

Du skal forholde dig til:

 • FN´s 17 verdens mål 
 • Dine kunders øgede krav til bæredygtighed
 • Virksomheders øgede krav til deres underleverandører
 • Myndighedernes øgede krav
 • Din virksomheds klimaregnskab

Hvordan forholder vi os til bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål?

Med verdensmålene er der sat forventninger til os alle. Vi skal alle forholde os til vores indflydelse på den bæredygtige udvikling.

Hvorfor er det relevant for din virksomhed?
Et meget nærliggende svar er, at det godt kan betale sig rent økonomisk. Det at agere bæredygtigt åbner døre - nye kunder - ny omsætning.
Et andet element er finansiering. Bankerne er begyndt at interessere sig for, hvordan deres kunder forholder sig til verdensmålene.
Opgaven for alle virksomheder er at forholde sig til FN´s 17 verdensmål.
Kunsten er at komme godt fra start.
Udvælge de mest relevante indsatsområder og sikre en god integrering.

Vi hjælper med at opgøre og styre dine FN17 mål og handlingsplaner.
Vi kan også hjælpe dig med at blive FN17 certificeret.

C02 beregninger

Har du styr på din C02 udledning?
Flere at de store virksomheder er begyndt at kræve C02 data fra deres underleverandører. De store virksomheder skal bruge dataene for at kunne beregne deres samlede C02 udledning inklusiv de produkter de køber fra deres underleverandører.
Derfor skal alle i gang med at beregne deres C02 aftryk.
Scope 1 er de direkte udledninger fra de aktiviteter som virksomheden selv kontrollere. Der er er C02 fra egne køretøjer, anlæg til varme- og energiproduktion.
Scope 2 er indirekte udledninger fra forsyningsvirksomhederne f.eks.  elektricitet og fjernvarme.
Scope 3 er de indirekte udledninger der stammer fra virksomhedens værdikæde. 

Hos KF17 er vi klar til at assistere dig med dine C02 beregninger og udarbejdelse af målsætninger.

ESG målsætninger

Banker og investorer har stor fokus på at se en kombination af ESG-data og traditionel finansiel information.

Der arbejdes på at ESG oplysninger bliver en del af en standard årsregnskabs-rapport. I den forbindelse arbejdes der med at udvælge ESG data og sætte dataene på formel således at alle selskaber beregner deres ESG data ens.

I forhold til ekstern finansiering vil det være en fordel allerede nu at beskrive virksomhedens ESG forhold.

ESG data er typisk:

Miljømæssige forhold:

 • CO2 udledning
 • Energieffektivitet
 • Affaldshåndtering
 • Vand- og luftforurening
 • Ressourceforbrug
 • Sociale forhold:

 • Databeskyttelse
 • Arbejdsforhold
 • Produktsikkerhed
 • Diversitet og mangfoldighed
 • Uddannelse og træning
 • God selskabsledelse:

 • Ledelsesforhold
 • Lønstruktur
 • Anti-korruption
 • Aktionærrettigheder
 • Rapportering
 • CSR - Corporate Social Responsibility

  Virksomheds sociale og samfundsmæssige ansvar er et centralt emne i samfundets dialog om bæredygtighed. Kunsten er at udpege de elementer som er vigtigst for din virksomhed. 


  Herefter skal du udarbejde en CSR politik og hertil hørende mål og handlingsplan.


  Bemærk at der er et tæt sammenspil mellem miljøledelse, FN17´s verdensmål og CSR. Der er udarbejdet en kobling mellem de 7 CSR områder og de 17 FN mål.

  EU´s taksonomiforordning

  Anvendes i høj grad til klassificering af om der er tale om bæredygtig finansiering.
  Det vil sige at såfremt en virksomhed lever op til de 6 klima- og miljømål og udfører en bæredygtig aktivitet så har man væsentlig bedre mulighed for at opnår ekstern finansiering.

  Hvad er en bæredygtig økonomisk aktivitet?

  Forordningen definerer en bæredygtig økonomisk aktivitet ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier (ikke fastlagt endnu).

  6 klima- og miljømål:

  • Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

  ”Everything is possible if you believe…”