Strategi og ISO går hånd i hånd

Virksomhedens ISO ledelsessystem skal tage afsæt i virksomhedens strategi.
Derfor hjælper vi også med strategi arbejde.
Udover at det er interessant i ISO sammenhænge så øger det også værdien af ens ISO ledelsessystem.


Strategi udviklingsforløb

Har du brug for rådgivning indenfor strategiudvikling?

Her er vores bud på et strategi udviklingsforløb.


1. Virksomhedens nuværende situation

En dialog om status i virksomheden – hvad fungerer og hvad skal optimeres.

Vi vil komme rundt om alle de centrale emner, indenfor områderne:

 • Medarbejdere
 • Processer
 • Kunder
 • Økonomi

 Herunder ledelse og evt. afhængigheden af underleverandører.

2. SOAR-Analyse

En SOAR er en mere positiv og strategisk udgave af SWOT.

Indeholdende styrker, muligheder, ambitioner og ønskede resultater.

Arbejdet hermed har til formål at sætte ord på de ønsker og ambitioner ledelsen har.

3. Risiko- og mulighedsstyring

Uden risiko- og mulighedsstyring kan en strategiplan være rigtig farlig. Historiebøgerne er fulde af eksempler på virksomheder der kom i udfordringer både ledelsesmæssigt og økonomisk.

I processen kommer vi til at drøfte de væsentligste risici der er på nuværende tidspunkt og hvilke der kan opstå i forbindelse med den strategiske udvikling. Det samme gælder vigtigheden af at blive konkret i forhold til hvilke muligheder der skal realiseres for at komme i mål.

4. Opstilling af det vigtigste strategiske mål – ”ledestjernen”

Vi skal have sat ord på hvad er det vigtigste strategiske mål – det skal blive virksomhedens ”ledestjerne”

Formålet med ”ledestjernen” er at have et fokus punkt som øvrige indsatser målrettes efter.

5. En balanceret gennemgang af virksomheden – mål / krav til hovedområderne

De strategiske indsatser skal afklares indenfor de vigtigste områder.

Formålet er at sikre at der er de rette kompetencer, økonomi, processer m.m. til at ambitionerne kan realiseres.

Der er en direkte årsagsvirkningsrelation mellem hovedpunkter til evnen til at realisere de strategiske mål.

F.eks. hvis organisationen ikke fungerer da vil medarbejderen ikke være i stand til at gennemføre de interne processer optimalt. Dette kan resultere i at produktivitetsevnen ikke lever op til kravene og derved kan det gå ud over kundetilfredsheden. Dårlig kundetilfredshed kan resultere i at de økonomiske mål ikke kan realiseres og herved vil det ikke være muligt at komme i mål.

6. ESG – en strategi skal være bæredygtig

Vi opstiller ikke en bæredygtighedsstrategi – men sikrer at strategien er bæredygtig.

Arbejdet med ESG er et stort selvstændigt område. I dette forløb vil vi fokusere på bæredygtighed indenfor:

 • Økonomisk bæredygtighed – virksomhedens udvikling skal være økonomisk forsvarlig for virksomheden.
 • Social bæredygtighed – medarbejderne skal trives for at virksomheden kan få succes.
 • Miljømæssig bæredygtighed – myndigheds- og kundekrav som skal følges for at ambitionerne kan realiseres.

Output fra det strategiske udviklingsforløb.

Ledelsen har igennem udviklingsforløbet både kigget tilbage og ikke mindst fremad. Ledelsen har fundet ud af hvad for nogle indsatser der skal til og hvilke håndtag virksomheden har i styringen frem mod ”ledestjernen”.

Derudover har ledelsen helt konkret fået følgende:

 • En treårig strategiplan med en ”ledestjerne” og mål og strategier indenfor hovedområderne.
 • SOAR analyse værktøj
 • Risiko- og mulighedsstyrings værktøj
 • Et grundlag for at virksomheden kan opstille et Balanced Score Card.
 • Et grundlag for at virksomheden kan arbejde videre med ESG

Mange strategiplaner bygger på en grov forsimpling af virkeligheden.

En strategi kan lyde: "Vi vil fordoble bundlinjen indenfor 5 år" eller "vi vil være markedsførende indenfor en specifik niche indenfor 5 år".
Det lyder godt og det er også gode mål.
Men kan de stå alene?

Et ønske om en kraftig vækst skal bygges op som en sum af de forskellige byggesten. Virksomhedens strategiplan skal bygges op omkring virksomhedens vision. Planen skal indeholde de rette strategier:
 • Marked (geografi, kundesegmenter, konkurrenter)
 • Produktion (det vi vil sælge uanset om det er varer eller ydelser)
 • Social strategi (hvordan fastholder vi vores medarbejdere)
 • M.fl.

Strategisk økonomistyring

Når først man har implementeret strategisk ledelse er det et naturlig skridt, at man også gør sin økonomistyring strategisk.


Mange virksomhedsledere er ikke begejstrede for den årlige opgave med budget proces. Den er meget tidskrævende og i sidste ende ikke særlig givende.

Med strategisk økonomistyring, er fokus vend mod om økonomien udvikler sig i overensstemmelse med strategien. Altså et langsigtet fokus, der minimerer risikoen for suboptimeringer i enkelte budget år. Derfor er den årlige budget proces erstattet af rullende budgetter.

Et langsigtet fokus på resultatopgørelsen samt balancens aktiver og passiver.

Mange virksomheder har en god økonomifunktion. Men i en travl hverdag bliver fokus ofte på dagligdagen og det regnskabstekniske.

I større virksomheder har en økonomifunktion i dag typisk en struktur med en CFO og herunder en Regnskabschef eller Økonomichef, som varetager det regnskabs-tekniske sammen med bogholderiet og controllere.

CFO´en er strategisk og analytisk og med stor forretnings- og kommerciel forståelse supporterer virksomhedens CEO til at opnå den ønskede succes.

Disse CFO-kompetencer mangler desværre i mange virksomheder.

Sådan skal det ikke være!!

 Vi kan som rådgiver supportere virksomheden med disse CFO-kompetencer.

Vi kan bidrage med:
 • Et forretningsorienteret / kommercielt fokus
 • Strategisk økonomistyring
 • Sparring til økonomifunktionen og topledelsen
 • Sparring vedr. ERP-systemer / implementering
 • Kontrol af resultatopgørelse og balance
 • Likviditetsstyring
 • Økonomirapportering
 • M.m.

”Everything is possible if you believe…”