Strategi og ISO går hånd i hånd

Virksomhedens ISO ledelsessystem skal tage afsæt i virksomhedens strategi.
Derfor hjælper vi også med strategi arbejde.
Udover at det er interessant i ISO sammenhænge så øger det også værdien af ens ISO ledelsessystem.


Mange strategiplaner bygger på en grov forsimpling af virkeligheden.

En strategi kan lyde: "Vi vil fordoble bundlinjen indenfor 5 år" eller "vi vil være markedsførende indenfor en specifik niche indenfor 5 år".
Det lyder godt og det er også gode mål.
Men kan de stå alene?

Et ønske om en kraftig vækst skal bygges op som en sum af de forskellige byggesten. Virksomhedens strategiplan skal bygges op omkring virksomhedens vision. Planen skal indeholde de rette strategier:
 • Marked (geografi, kundesegmenter, konkurrenter)
 • Produktion (det vi vil sælge uanset om det er varer eller ydelser)
 • Social strategi (hvordan fastholder vi vores medarbejdere)
 • M.fl.

Hos KF17 ApS er vores force at deltage i processen og hjælpe med at kvalificere de strategiske valg.

Der skal udarbejdes en analyse, så vi kan klarlægge muligheder og intentioner og på den baggrund tage de rette strategiske valg.

Valg af strategier er ikke statisk. Det er vigtigt at have f.eks. en 5 års strategiplan. Men det er endnu vigtigere at man er i stand til at korrigere planen, hvis det bliver nødvendigt.

Derfor kræves det at man har alle sanser åbne. 

I den sammenhæng er det en styrke at have adgang til eksterne ressourcer i form af rådgivere, advisory board medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer.

Et godt beredskabssystem øger markant chancen for succes.

For mange virksomheder er deres periode regnskab deres vigtige rapport.

Regnskaber er nødvendige, ingen tvivl om det, men regnskaber er et kig tilbage, hvordan gik det i går.

Med strategisk rapportering er fokus rettet imod hvordan kommer det til at gå i morgen og i overmorgen.

Der skal opbygges et beredskabssystem på tværs af virksomheden der fortæller, hvordan det går i dag og hvordan det kommer til at gå i morgen og i overmorgen.

Et godt beredskabssystem øger markant chancen for realiseringen af den ønskede succes i fremtiden.

I beredskabssystemet skal de strategiske mål indarbejdes. Dette gøres i en årsagsvirknings relation fra medarbejdere – interne processer – kunder og til sidst virksomhedens økonomi.

Når det er på plads, kan man løbende følge om virksomheden er i balance og følger den strategiske retning.

Vi kalder det en moderne rapportering, der ikke blot giver ledelsen en økonomisk status, men samtidig fortæller om virksomhedens temperatur er ok.

Rapporten fremhæver hvor justeringer er nødvendige - hvor vi skal tage fat i dag, for fremtidens skyld.


Vi kan bidrage med:

 • Udarbejdelse af virksomhedens beredskabssystem
 • Rådgivning
 • Analyser
 • Assistere med strategisk kommunikation / information til medarbejdere
 • M.m.

Strategisk økonomistyring

Når først man har implementeret strategisk ledelse er det et naturlig skridt, at man også gør sin økonomistyring strategisk.


Mange virksomhedsledere er ikke begejstrede for den årlige opgave med budget proces. Den er meget tidskrævende og i sidste ende ikke særlig givende.

Med strategisk økonomistyring, er fokus vend mod om økonomien udvikler sig i overensstemmelse med strategien. Altså et langsigtet fokus, der minimerer risikoen for suboptimeringer i enkelte budget år. Derfor er den årlige budget proces erstattet af rullende budgetter.

Et langsigtet fokus på resultatopgørelsen samt balancens aktiver og passiver.

Mange virksomheder har en god økonomifunktion. Men i en travl hverdag bliver fokus ofte på dagligdagen og det regnskabstekniske.

I større virksomheder har en økonomifunktion i dag typisk en struktur med en CFO og herunder en Regnskabschef eller Økonomichef, som varetager det regnskabs-tekniske sammen med bogholderiet og controllere.

CFO´en er strategisk og analytisk og med stor forretnings- og kommerciel forståelse supporterer virksomhedens CEO til at opnå den ønskede succes.

Disse CFO-kompetencer mangler desværre i mange virksomheder.

Sådan skal det ikke være!!

 Vi kan som rådgiver supportere virksomheden med disse CFO-kompetencer.


Vi kan bidrage med:

 • Et forretningsorienteret / kommercielt fokus
 • Strategisk økonomistyring
 • Sparring til økonomifunktionen og topledelsen
 • Sparring vedr. ERP-systemer / implementering
 • Kontrol af resultatopgørelse og balance
 • Likviditetsstyring
 • Økonomirapportering
 • M.m.

”Everything is possible if you believe…”