KF17 ApS sikrer en effektiv implementering og vedligeholdelse af dit ISO ledelsessystem


Vi har specialiseret os i drift og implementering af ISO ledelsessystemer hos små og mellemstore virksomheder indenfor disse standarder:

 • ISO 9001:2015 - Kvalitet
 • ISO 14001:2015 – Miljø
 • ISO 45001:2018 - Arbejdsmiljø

Vi ser en meget stor synergi mellem de 3 standarder. Hos de fleste af vores kunder giver det rigtig god mening at implementere flere standarder på samme tid.

Vi bidrager med:

 • Implementering - assistance ved opbygningen af ledelsessystemet
 • Foretage analyser af certificerings parathed
 • Gennemføre intern audit
 • Uddannelse af personale
 • Hjælpe med implementering af løbende forbedringer
 • Håndtere kontakten til certificerings selskab
 • Sikre driften af ISO ledelsessystemet også implementeringen
Næste alle vores kunder vælger at indgå en driftsaftale, hvor vi vedligeholder ISO ledelsessystemet og sikrer at virksomheden får stor glæde af systemet og består de eksterne audits.

Et fuld service forløb ved implementering er følgende:

 • Indledende møde
 • Vurdering om der er initiativer der skal igangsættes fra start
 • Undervisning
 • Opbygning af ledelsesprocesser
 • Opbygning af driftsprocesser
 • Opbygning af støtteprocesser
 • Gennemførsel af første interne audit
 • Opbygning af ledelsessystemets håndbog
 • Forberedelse af ledelsens evaluering
 • Gennemførsel af ledelsens evaluering
 • Ekstern audit

Din udfordring

Du skal forholde dig til:
 • FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Dine kunders øgede krav til bæredygtighed.
 • Virksomheders øgede krav til deres underleverandører.
 • Øgede krav fra myndighederne.
 • Din virksomheds klimaregnskab.

Vores produkt / support

Vi har udviklet et ledelsessystem der løser dine udfordringer.
Vores ledelsessystem er specielt tilpasset SMV virksomheder.

Vores system er ikke en tung administrativ byrde – det er et ledelsesværktøj, der sikrer optimal drift og effektiv styring af kvalitets- og miljøprocesser.

Musvåge billedet er et symbol på vores kerneværdi. Vi er vågne og våger – vi sikrer en vellykket ISO implementering og drift.

Dine fordele

Et velimplementeret ISO-ledelsessystem er lig med højere effektivitet, mindre spild, hvilket bidrager til at have en mindre negativ miljøpåvirkning og kvalitetsomkostninger.
Bag miljøværdien følger den økonomiske fordel. At være miljøvenlig er ikke kun en god filosofi, men en pengebesparende strategi.

Økonomiske fordele

 • KF17's ISO-ledelsessystem bruger Excel og Word. Ingen yderligere software og abonnementer.
 • KF17 support i stedet for at ansætte en ISO manager / ISO koordinator.
 • Mindre spild.
 • Miljømæssige besparelser.
 • Mulighed for at kombinere miljø, kvalitet og arbejdsmiljø i samme system - væsentlige besparelsesmuligheder i implementeringsfasen.

Miljømæssige fordele

 • Forstå og styre virksomhedens miljøpåvirkning.
 • Emissionsreduktionsfordele.
 • Fokus på bæredygtighed.
 • Fokus på livscyklusperspektiv.

Operationelle fordele

 • Højere proceseffektivitet.
 • Support fra KF17.
 • Forenklet ISO-ledelsessystem - gjort simpelt at betjene.
 • Mulighed for at kombinere miljø, kvalitet og arbejdsmiljø i samme system - optimere den daglige drift.

Om KF17 ApS

KF17 - en professionel samarbejdspartner der bidrager med kompetencer, rådgivning og sparring.

Vi kommer med stor erfaring, med det formål at bidrage til, at din virksomhed er bedst mulig rustet til fremtiden med dens mange udfordringer og muligheder. Vi engagerer os i engangsopgaver som rådgiver eller varetage faste opgaver som en ekstra ressource.

Lad KF17 blive en del af dit team - vi vil sammen med dig kæmpe for, at din virksomheds vej til succes bliver kort og simpel.

”Everything is possible if you believe…”