KF17 ApS
Professionel samarbejds partner

KF17 - gør vejen til succes kort og simpel

Hos vores kunder varetager vi på freelance basis lederroller

Vi oplever at mange SMV-virksomheder ikke har behovet for at ansætte de 4 lederroller på fuldtid. Vi tilbyder at varetage rollerne på freelance basis. Timeantallet varierer lige fra få timer om måneden op til 3 fulde dage om ugen. I forbindelse med særlige udfordringer deltager vi gerne yderligere - kundens behov kommer altid i første række.
Den feedback vi får fra vores kunder er, at det er en god løsning, hvor virksomhederne får tilføjet de kompetencer de mangler til et overkommeligt månedlig beløb.
Virksomhederne kommer til at fremstå langt mere professionelle når ledergruppen får tilføjet de nævne lederroller. Samtidig sikrer KF17 ApS, at vi bidrager med kompetencer, der fremmer virksomhedens udvikling.

Lederroller: (klik for at lære mere)

Derudover udfører vi også professionel rådgivning 

Nedenfor ses de områder vi rådgiver indenfor. Det kan være en kortvarig engangsopgaver eller en del af et længere forløb.

Kompetence områder: (klik på understreget tekst for at læse mere)

Økonomi

Strategisk økonomistyring

Vi kan bidrage med:

 • Et forretningsorienteret / kommercielt fokus
 • Strategisk økonomistyring
 • Sparring til økonomifunktionen og topledelsen
 • Sparring vedr. ERP-systemer / implementering
 • Kontrol af resultatopgørelse og balance
 • Likviditetsstyring
 • Økonomirapportering
 • M.m.

Rapporter og analyser

Vi kan bidrage med:
 • Månedsregnskaber
 • Salgsrapporter
 • Ad hoc analyser
 • Produktions opfølgning
 • Indkøbs analyser
 • Personale opfølgning
 • m.m.

Strategisk indkøb

Vi kan bidrage med:

 • Strategisk analyse - hvilke parametre er de vigtigste
 • Total betragtning
 • Leverandør vurdering
 • Assistance ved udarbejdelse af strategiske samhandelsaftaler
 • M.m.


Komplet økonomi og bogholderi service

Vi kan bidrage med:
 • Finansieringsløsninger (bankaftale, investorer o.l.)
 • Lovgivnings overholdelse (arbejdsmiljø, persondata o.l.)
 • Forsikringer (lovpligtige forsikringer, erhvervsforsikringer)
 • Økonomistyring (budgetter, regnskaber, sparring, bogføring
 • Økonomi / ERP system - valg af det rette system og driften herafBæredygtighed

FN´s 17 verdensmål

Vi kan bidrage med:
 • Udvælgelse af indsatsområder
 • Udarbejdelse af politikker
 • Opstilling af mål
 • Integrering i dagligdrift

Miljø mål og ESG nøgletal

Vi kan bidrage med:
 • Udvælgelse af miljømål 
 • Udvælgelse af sociale mål
 • Udvælgelse af ledelses mål
 • CO2 beregninger

Bæredygtighed

Vi kan bidrage med:
 • Implementering af bæredygtighedselementer med fokus på miljøhensyn og økonomiske hensyn
 • Identificér samfundspåvirkning
 • udvælgelse af fokusområder

Miljøledelse

Vi kan bidrage med:

 • Udvikle og implementere ISO 14001 ledelsessystem
 • KF17´s miljøledelsessystem - unikt udviklet til mindre virksomheder
 • Integrerer ISO 4001 med ISO 9001 (kvalitet) og ISO 45001 (arbejdsmiljø)

ISO implementering

Indenfor nedenstående 3 standarder kan vi bidrage med:
 • Implementering - assistance ved opbygningen af ledelsessystemet
 • Foretage analyser af certificerings parathed
 • Gennemføre intern audit
 • Uddannelse af personale
 • Hjælpe med implementering af løbende forbedringer
 • Finde certificerings virksomhed
 • M.m.

ISO 14001 (Miljø)


ISO 9001 (Kvalitet)

ISO 45001 (Arbejdsmiljø)

Strategi

Strategisk virksomheds analyse

Lad os tage temperaturen - er virksomheden i balance

 • Hvad siger du til, at vi hjalp dig med at tage temperaturen på din virksomhed? Samt evt. hjælpe dig, hvis temperaturen ikke er, som den burde være.
 • Måske føler du, at det går rigtig godt – og så er alt jo godt – men måske kan vores eksterne øjne se muligheder, der kan få det til at gå endnu bedre.
 • Måske kan du konstatere, at det ikke går godt. Måske kan du ikke selv se, hvordan du skal kunne få vendt en truende krise til succes.

Strategisk ledelse og rapportering

Vi kan bidrage med:

 • Udarbejdelse af virksomhedens strategiske beredskabssystem
 • Rådgivning
 • Analyser
 • Assistere med strategisk kommunikation / information til medarbejdere
 • M.m.

Selskab i USA

Vi kan bidrage med:

 • Kontakt til danske myndigheder vedr. registrering m.m.
 • Rejse til USA og opbygge relevant netværk (advokat, revisor m.fl.).
 • Opbygning af lokale administrative funktioner.
 • Transfer pricing regler og dokumentation.
 • Bestyrelses sammensætning.
 • M.m.
Vi er repræsenteret i USA

Forberedelse af generationsskifte / salg

Vi kan bidrage med:

 • Rådgivning vedr. forbedelse af generationsskifte / salg.
 • Sparringspartner for ejer, bestyrelsen og ledelsen.
 • Intern og ekstern kommunikation for at fastholde tillid.
 • M.m.

Ledelse

Ledelse og arbejdsmiljø

Vi kan bidrage med:

 • Vurdere ledelseskompetenceniveauet.
 • Rådgive omkring udvikling af ledelses-kompetencer
 • Indføre kompetence styring
 • Leder coaching
 • Deltage ved medarbejder samtaler
 • Udvikling af medarbejdere - modeller til strategisk organisations-udvikling
 • M.m.

Risiko- og mulighedsstyring

Vi kan bidrage med:

 • Foretage en risikovurdering
 • Foretage en mulighedsvurdering
 • Implementering af risikostyring og risikoledelse
 • Assistance til indarbejdelse i ISO-ledelsessystemet (eller andet system / rapportering)
 • Assistere ved udarbejdelsen af beredskabsplaner, evalueringsprocesser o.l.
 • M.m.

Krisehåndtering

Er din virksomhed i krise?

Vi har udviklet et krisehåndteringsværktøj og hvis du ønsker vores assistance vil forløbet være således:
 • Analyse- hvor er udfordringerne?
 • Risici - hvilke risici står virksomheden overfor?
 • Muligheder - hvilke muligheder er der?
 • Handlingsplan - hvordan bedst mulig igennem krisen?
 • Eksekvering - support til eksekvering.

”Everything is possible if you believe…”