Værdier:

Nysgerrig

Når vi udviser nysgerrighed, er det for at sikre, at vores kunder oplever sig set og forstået, på sine egne præmisser. Vores opgave er at indgå i en interaktion med kunden og skabe mulighed for nye syns-vinkler, alternative handlinger og løsninger.

Modig

Turde flytte grænser - tro på at vi med nysgerrighed kan komme frem til alternativer der for alvor kan gøre en forskel. Modig nok til at påtage sig nye udfordringer. Samtidig være modig nok til at sige nej til de udfordringer der ikke er realistiske at vi kan løse på tilfredsstillende vis.

Tillidsvækkende

Vi vil skabe tillid ved at være 100 % tro mod os selv. Agere åbent og ærligt således at ingen er i tvivl om, hvor de har os. Vi vil være loyale overfor vores kunder og os selv - vi vil ikke gå på kompromis med vores integritet.

Troværdig

Holde hvad vi lover - agere professionelt og kun påtage os opgaver, som vi tror på, at vi kan løse.

Rummelig

Hvis vi skal gå fremtiden i møde med succes, kræver det stor rummelighed. Kun med rummelighed får vi alle ressourcer og kompetencer i spil. Rummelighed er for os betyder alt lige fra personligheder, kompetencer, etniske baggrunde m.m.

 

Bæredygtighed:

FN´s 17 verdensmål

Som rådgivningsvirksomhed er vores fokus at sikre, at vores kunder bedst muligt integrerer målene i deres processer.

Miljømæssig bæredygtighed

I alle vores processer og på vores kontor er vi meget bevidste om at minimere vores miljøpåvirkning.

Social bæredygtighed

Vi arbejder gerne med alle folkeslag, alle alders klasser, alle køn og alle trosretninger. Vi ansætter ud fra kompetencer og ikke ud fra andre kriterier.

Økonomisk bæredygtighed

For os er økonomisk bæredygtighed = mådehold - køb og brug de ressourcer der er nødvendige, men heller ikke mere end det. 

”Everything is possible if you believe…”