Økonomisk bæredygtighed via miljømæssig bæredygtighed

Når vi her i løbet af 2021 får overskud til at fokusere på miljøet, så tror jeg det gælder om at have fokus på:

  • Hvad kan jeg personligt bidrage med som privatperson?
  • Hvad kan min arbejdsplads bidrage med?

Vi kan ikke bidrage til forbedringer indenfor alle FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Men vi kan alle bidrage med noget.

Når man arbejder med miljøinitiativer, er vores erfaring, at det er vigtigst at gøre det struktureret og fokuseret.

Vælg nogle områder ud fra en vurdering af hvor du mener at kunne gøre en forskel.

Det kan være ud fra et miljøperspektiv – men det kan også være ud fra et økonomisk perspektiv. Det er helt okay at tænke økonomi først – det er helt naturligt at udvælge de miljøområder, der hurtigst giver en økonomisk gevinst eller besparelse.

 

Et andet vigtigt fokus for virksomheder: Kan der opstå en konkurrencefordel ved at fokusere på miljøet?

I de kommende år vil presset på virksomhederne stige markant. Virksomhederne skal bevise, at de arbejder struktureret med miljøforbedringer.

 

Hos KF17 ApS oplevede vi i efteråret 2020 en stor interesse fra virksomheder, der ønsker at implementere et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001:2015. Nogle af virksomhederne ønsker at blive ISO certificeret hurtigst muligt for at overholde krav fra deres kunder. Andre ønsker at implementere systemet først og senere blive certificeret.

For miljøets skyld gør det ikke den store forskel, om man har et certifikat eller ej – miljøforbedringen ligger i at man har et miljøledelsessystem, hvor man arbejder bevidst og struktureret med at gennemføre miljøforbedringer.

Vi kan alle gøre en forskel og 2021 bliver forhåbentlig det år, hvor vi indenfor økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed oplever, at vi sammen gør en forskel.

 

De bedste hilsner

KF17 ApS

Thomas Dehnfeld