Er din virksomhed forberedt til tiden efter Corona?

Forberet til efter coronapng

Vi er nu kommet ind i februar måned og må med stor sandsynlighed leve med Corona restriktioner et godt stykke tid endnu.

Den alvorlige situation med Corona tager fokus fra stort set alt andet.

Men der er et emne, vi mener er meget vigtigt, at virksomhedsledelserne fokuserer på:

 

Forberede virksomheden til tiden efter Corona.

I den forberedelse tænker vi hos KF17 ApS, at det bl.a. vil være relevant at vurdere følgende:

 

Virksomhedens værdikæde:

Fungerer hele processen fra f.eks. produktudviklingen til kunden har modtaget sit produkt?

Viste Corona krisen, at der var nogle svage led?

 

Fremtidens forventninger og krav til din branche:

Hvordan udvikler branchen sig?

Er der udsigt til øgede krav og forventninger?

For de fleste brancher er kravene og forventningerne til miljøledelse og bæredygtighed stærkt stigende – hvorfor ikke få en konkurrence fordel ved at komme i gang allerede nu.

 

Risiko- og mulighedsstyring:

Har du kortlagt dine risici og muligheder, således at du kender sandsynlighed og konsekvens?

Med Corona har verden ændret sig. Mange centrale parametre i en virksomhedsdrift skal vurderes. Det kan relatere sig til ledelse og arbejdsmiljø – f.eks. er brugen af hjemmearbejdspladser blevet normalt i din virksomhed?  Det kan ligeledes være i relation til interne processer, markedsforhold, strategier, økonomistyring m.m.

De fleste virksomheder udarbejdede en forretningsplan, da de startede deres virksomhed – har du en opdateret forretningsplan?

Fordelen ved at have en forretningsplan er, at planen bliver et brugbart værktøj til udviklingen af virksomheden.

En god forretningsplan indeholder f.eks. følgende:

 • Generel information om virksomheden
 • Organisationen
 • Værdier
 • Forretningsmodellen
 • Værdikæden
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Omverdenen
 • Branchen
 • Økonomi
 • Risici og muligheder
 • Konklusion

Hos KF17 ApS er vi overbevist om, at de virksomheder der har opdateret deres forretningsplan, er bedst forberedt til tiden efter Corona.

Det er centralt, at man husker at se hele virksomheden lidt fra oven – måske med hjælp fra en ekstern person.

Det er vigtigt, at man er bevidst om, at der altid er en sammenhæng mellem muligheden for at nå de strategiske mål og evnen til at forstå og styre sammenhængen mellem hovedområderne i ens virksomhed. Det starter altid hos menneskerne i din virksomhed. Hvis de trives og har de rette kompetencer, så er sandsynligheden for gode interne processer til stede. Dette medfører tilfredse kunder, hvilket alt andet lige har positiv indvirkning på virksomhedens økonomi.

Arbejdet med at forstå disse interne årsags-virknings-sammenhænge er utrolig vigtigt, men kan også være en svær proces at komme i gang med.

Hos KF17 ApS håber vi, at I alle kommer bedst muligt igennem Corona krisen.

Hvis du er blevet inspireret og gerne vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig.


De bedste hilsner

KF17 ApS

Thomas Dehnfeld

td@kf17.dk, 91158102

www.kf17.dk