Smart-Marine ApS: ISO 14001 og ISO 9001

S-M ISO 14001pngS-M ISO 9001png

Hos Smart-Marine ApS har man implementeret ISO14001 og ISO9001.
Implementeringens perioden løb over ca. 6 måneder, hvor KF17 ApS stod for implementeringen og projektledelsen.
Vi interviewede ledelsen / medarbejderne for at få en grundviden om virksomheden. Denne viden skabte grundlag for, at vi kunne tilpasse ledelsessystemet til virksomhedens behov.
Herefter styrede vi processen med dokumentudarbejdelsen - lige fra de overordnede politikker til detaljerede procesbeskrivelser. Vi gennemførte undervisning af medarbejderne og senere afholdt vi intern audit. Vi deltog ved den eksterne certificerings audit og sikrede, at det blev en god oplevelse fra Smart-Marine´s medarbejdere og den dygtige auditor fra Bureau Veritas.  
Hos Smart-Marine ApS udvikler og producerer man dele til skibsmotorer og landbaserede kraftværker - brancher med store krav til sikkerhed, kvalitet og miljø og derfor har vi haft stor fokus på risikostyring og sporbarhed.
I dag har Smart-Marine ApS et professionelt ledelsessystem og et setup, der sikrer stor sporbarhed og minimering af
risici. Vi hos KF17 ApS er meget stolte af at have bidraget i processen.