Strategisk ledelse og strategisk økonomistyring skal gå hånd i hånd

Jeg tror mange er rigtig trætte af ordet strategi – det er næsten blevet et fy ord.

Men hvorfor er det det? Måske fordi man gennem tiden har set mange strategiplaner der ikke er blevet gennemført. Man har brugt ufattelig mange timer på strategiarbejde uden at få den forventede gevinst ud af det.

Der er mange årsager til at strategiplaner ikke altid bliver gennemført med succes.

En af de potentielle årsager er at økonomistyringen ikke er tilstrækkelig strategisk fokuseret.

En typisk økonomistyring er fokuseret på en 12 måneders periode – årsregnskabet. Fokus er derfor på udarbejdelsen af et budget for det kommende regnskabsår.

Men er der tilstrækkelig fokus på at budgettet skal være afstemt med den langsigtede strategiplan?

En god strategiplan er bygget op om nogle centrale elementer:


BSC rsagsvirkningpng


  • Medarbejdere – det skal sikres at virksomheden har de rette kompetencer til rådighed for at realisere strategien.
  • Interne processer – det skal sikres at de interne processer (herunder nødvendigt udstyr) fungerer på tilfredsstillende vis.
  • Kunder – Fokus på medarbejderne og de interne processer skal skabe grundlag for evnen til at levere de rette produkter/ ydelser til kunden for at sikre kundetilfredshed og kundefastholdelse.
  • Økonomi - De 3 ovenstående punkter er forudsætningen for det ønskede økonomiske resultat.


Det lyder logisk – gør det ikke?

Udfordringen opstår ved udarbejdelsen af budgettet.

Lad os antage at en strategiplan kræver at der ansættes 3 nye medarbejdere i det kommende budgetår.

Det er fuldstændigt nødvendigt hvis virksomheden ikke skal komme bagud med udviklingen af et nyt produkt.

Når budgettets input er indsamlet fra alle afdelinger, viser det sig at resultat før skat forventes at blive dårligere end året før. 

Ledelsen er i tvivl – hvad skal vi gøre? – skal vi fokusere på resultatet det kommende år eller skal vi sikre vores strategiplan?

Det er et svært dilemma.

Ledelsen bliver nød til at stille sig selv dette spørgsmål:

Hvilke konsekvenser vil det få for den fremtidige indtjening hvis vi ikke ansætter de 3 nye medarbejdere? 

Der kan selvfølgelig være en ekstraordinær situation – en Corona krise eller andet der gør at man bliver nød til at afvige fra strategiplanen.

Men hvis det ikke er tilfældet – følg strategiplanen og fokuser ikke på det enkelte årsregnskab.

De langsigtede konsekvenser ved at afvige fra planen kan blive fatale.

Derfor skal økonomistyringen gøres strategisk. Drop den 1-årige budgetlægning. Budgetlægningen skal være flerårig og afstemt med strategiplanen.

Både budget og strategiplan skal evalueres løbende – de er ikke en statiske,  de skal holdes ajour og tilpasses virkeligheden.

Ønsker I at implementere strategisk økonomistyring i jeres virksomhed – kontakt mig – jeg er klar til at hjælpe.


Thomas Dehnfeld

KF17 ApS